Elektrik-Elektronik Mühendisliği, dinamik ve heyecan verici bir dal olup mükemmel kariyer olanakları sağlamakta ve dünyada en büyük endüstri sektörlerinden birisini oluşturmaktadır. Elektronikte gelişmeler ve ilerlemeler bir parçası olduğumuz modern toplumun sağlık, iş yönetimi, eğitim ve eğlence alanlarının tüm yönlerinin tekrardan biçimlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendislerinin temel uğraşı alanı, telekomünikasyon ağları, bilgisayarların temel yapı taşlarını oluşturan daha hızlı tüm devreler, tıp ve endüstriyel elektronik, kontrol, mikrodalga, bilgisayar ağ güvenliği ve görüntü ve sinyal işleme gibi sistemlerin tasarımlarını yapmak ve gerçekleştirmektir.

Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine gerek lisans ve gerekse lisansüstü düzeylerde mükemmel ve çağdaş eğitim olanakları sağlayarak Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Bölümümüz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası arenalarda başarılı birer kariyere sahip olmaları ve lisansüstü eğitimlerini diğer üst düzey eğitim kuruluşlarında devam etmek isteyenler için en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktadır.

Misyonumuz telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri, telsiz iletişim ve mikrodalga sistemleri, kontrol, sinir ağları ve ileri sinyal işleme konularında dünya ölçüsünde eğitim ve araştırma aktivitelerini başarı ile yürütmektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün temel hedeflerinden birisi kendisine içinde bulunduğumuz bölge içinde tanınmış bir yer edinmektir. Öğretim elemanlarımız kendilerini eğitime adamış isimler olup öğrencilerimiz için en iyi şekilde yönlendirmektedirler. Bölümümüz ulusal ve uluslararası yüksek prestijli projelerde yer almakta, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerimizle birlikte bu projeler çok başarılı bir biçimde yürütülmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde lisans programı 4 yıllık bir süreyi kapsamakta olup birinci yılda izlenen Çekirdek Program, öğrencilerin ileriki yıllarda gereksinim duyacağı temel ve sosyal bilimler dallarındaki dersler ile temel bilgisayar bilgilerinin verildiği derslerden oluşmaktadır. İkinci yılda bir taraftan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel konuları tanıtılırken ayrıca verilen temel bilgilerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Üçüncü yılın programında ise, öğrencilere bölümün temel alanlarının gerektirdiği derslere yer verilmekte ve temel mühendislik kavramları öğretilmektedir. Lisans eğitimlerinin son yılında öğrenciler alacakları seçmeli derslerle telekomünikasyon, mikrodalga tekniği, elektronik ve kontrol sistemleri alanlarından birine yönelebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimizin 40 gün süreyle Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir kuruluşta staj yaparak endüstri deneyimlerinin ve ilişkilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Kendi konusu ile ilgili başka bir dalda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere Çift Anadal olanağı sunulmaktadır.