Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

Vizyon

Araştırmada ve proje tabanlı eğitimde dünya çapında saygın bir bölüm olmak.

Misyon

Görevimiz, özgün araştırmalar ile elektrik-elektronik mühendisliğinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak ve proje tabanlı mühendislik eğitimi ile donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Eğitim Amaçları

Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının,

 • Ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme ve yöneticilik görevleri üstlenen,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak görev alan,
 • İlgili alanlarda yeni teknolojiler içeren ürünler geliştiren ve yeni şirketlerin kuruluşunda yer alan mühendisler olmaları hedeflenmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi,
 2. Karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi,
 3. Standartlar, kalite, etik ve çevresel koşulları dikkate alarak, karmaşık bir elektrik-elektronik mühendisliği sistemini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 4. Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 5. Karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışmalarına, özellikle proje çalışmalarında, etkin biçimde katılabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi,
 7. Türkçe ve İngilizce, sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi,
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi,
 11. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ana Tasarım Deneyimi Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi
 • Dr. Öğr. Üyesi Arif Selçuk Öğrenci
 • Doç. Dr. Atilla Özmen