KHAS YENİ EĞİTİM MODELİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMÜZDE!

1. sınıfta Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz
2. sınıftan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz
795
YAYIN
969
PROJE
30
ERASMUS ANLAŞMASI

Çekirdek Program

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Programının temelinde, öğrencilerin sadece kendi çalışma alanlarındaki değil, toplumun her alanındaki hızlı değişim süreçlerine hazırlanmaları için ihtiyaç duyacakları eleştirel düşünce ve sorgulama yetilerini kazandırmak gerektiği inancı yatıyor.

Yeni Eğitim Modeli

KHAS Yeni Eğitim Modeli, tamamen özgün, zamanın ve genç neslin ruhuna uygun; geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek, tüm sektörlere yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirecek, Türkiye’de ve dünyada örnek bir üniversite eğitim modeli sunuyor.

Laboratuvarlar

Bölümümüzde pek çok laboratuvar bulunmaktadır: Telekomünikasyon Laboratuvarı, Mobil Uygulama Geliştirme Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Mikroişlemciler Laboratuvarı, Bilgisayar Ağları Laboratuvarı, Claude Shannon Haberleşme Laboratuvarı ve Proje Uygulama Laboratuvarı.