KHAS ve BEDAŞ’tan Ar-Ge Alanında Önemli Bir İşbirliği

12 Ekim 2022

Tu00fcrkiyeu2019nin u00f6nde gelen arau015ftu0131rma u00fcniversitelerinden biri olan Kadir Has u00dcniversitesi (KHAS), Ar-Ge u00e7alu0131u015fmalaru0131 iu00e7in farklu0131 sektu00f6rlerin u00f6nemli aktu00f6rleri ile iu015fbirliklerine imza atmaya devam ediyor. KHAS, son olarak Bou011faziu00e7i Elektrik Dau011fu0131tu0131m A.u015e. (BEDAu015e) ile ortak Ar-Ge u00e7alu0131u015fmalaru0131ndan staj programlaru0131na kadar geniu015f bir alanda iu015fbirliu011fine gitti.

KHAS Rektu00f6ru00fc Prof. Dr. Sondan Durukanou011flu Feyiz ile BEDAu015e Genel Mu00fcdu00fcru00fc Murat Yiu011fit tarafu0131ndan imzalanan protokole gu00f6re, iki kurum enerji sektu00f6ru00fcne yu00f6nelik ortak Ar-Ge projeleri yu00fcru00fctecek, ayru0131ca Horizon Europe, Tu00dcBu0130TAK gibi du0131u015f kaynaklarla finanse edilen projelere de birlikte katu0131labilecek. Ayru0131ca KHAS u00f6u011frencileri BEDAu015eu2019ta staj yapma fu0131rsatu0131 yakalarken KHAS da BEDAu015e u00e7alu0131u015fanlaru0131na yu00fcksek lisans ve doktora programlaru0131nda indirim avantaju0131 sunacak.

u0130u015eBu0130RLu0130u011eu0130 KHAS u00d6u011eRENCu0130LERu0130 VE BEDAu015e u00c7ALIu015eANLARINA FIRSATLAR SUNUYOR

KHAS Rektu00f6ru00fc Prof. Dr. Sondan Durukanou011flu Feyizu2019in u201cu00dcniversite-Sanayi iu015fbirliu011finde tu00fcm paydau015flar iu00e7in u00f6nemli bir adu0131mu201d olarak nitelendirdiu011fi iu015fbirliu011fi, Ar-Ge u00e7alu0131u015fmalaru0131nu0131n yanu0131 su0131ra KHAS u00f6u011frencileri ve BEDAu015e u00e7alu0131u015fanlaru0131na yu00f6nelik pek u00e7ok avantaju0131 da iu00e7eriyor. Protokol kapsamu0131nda KHASu2019ta eu011fitim gu00f6ren ve gerekli u015fartlaru0131 tau015fu0131yan u00f6u011frenciler BEDAu015eu2019ta ku0131sa ve uzun zamanlu0131 staj programlaru0131na katu0131labilecek.

Enerji sektu00f6ru00fcnu00fcn ihtiyacu0131 olan mu00fchendislerin eu011fitimine katku0131 sau011flanmasu0131 hedefiyle KHASu2019u0131n Elektrik-Elektronik Mu00fchendisliu011fi, Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri, Bilgisayar Mu00fchendisliu011fi bu00f6lu00fcmlerinde, BEDAu015eu2019tan bir kiu015fi Akademik Danu0131u015fma Kuruluu2019nda u00fcye olarak yer alarak birikimlerini paylau015facak.u00a0

u0130ki kurum birlikte, bilimsel, teknolojik, teknik geliu015fmelere yu00f6nelik konferans ve sempozyum gibi etkinlikler du00fczenleyebilecek. BEDAu015e uzmanlaru0131, KHASu2019ta seminerler vererek uygulamaya yu00f6nelik konularu0131 aktarmak u00fczere derslere katu0131lu0131rken; KHAS akademisyenleri de BEDAu015eu2019ta seminer ve eu011fitimler geru00e7ekleu015ftirebilecek.

Kadir Has u00dcniversitesiu2019nin tezli yu00fcksek lisans ya da doktora programlaru0131ndan herhangi birinde u00f6u011frenim gu00f6rmek isteyen ve Kadir Has u00dcniversitesiu2019nin ilan ettiu011fi kabul kou015fullaru0131nu0131 sau011flayan BEDAu015e personeline eu011fitim u00fccretinde u00f6zel indirimler uygulanacak. Tez konusunun Avrupa Birliu011fi, Tu00dcBu0130TAK ve benzeri bir fon sau011flayu0131cu0131 kuruma sunulup fonlanmasu0131 durumunda, su00f6z konusu eu011fitim u00fccreti muafiyeti u00fcniversite tarafu0131ndan yu00fczde 100u2019e u00e7u0131kartu0131labilecek.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.