Araştırmacılarımıza TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Desteği

29 Mart 2019

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Doç. Dr. Serhat Erküçük’ün Araştırmacı olarak yer aldığı “5G ve Ötesi Hücresel Ağlarda Makineler Arası Haberleşme için Radyo Kaynak Ayırma” başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bu proje, çok yüksek sayıda M2M cihazın geniş çeşitlilikteki QoS ve trafik gerekliliklerini sağlarken, kullanılacak frekans bandı genişliğini minimize edecek radyo kaynak ayırma çözümlerini, 5G ve ötesi ağlarda kullanılması beklenen fiziksel katman yapısını dikkate alarak geliştirmeyi amaçlıyor.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Sabri Gökmen’in yürütücülüğünü üstlendiği “Geometrik Örüntüye Dayalı Mukarnasların Tasarım Süreçlerinin Hesaplamalı Araçlar Geliştirilerek Çözümlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Tarihsel mimari eserlere yönelik dijital bakış açısıyla hazırlanan bu araştırma, ülkemizdeki kültürel mirasın analizinde teknolojik araçlar kullanılarak kapsamlı bir çözümleme getirebilmeyi ve geleneksel yapı elemanlarından olan mukarnasların çağdaş kullanımını canlandırabilecek geometrik kuralları ve tasarım araçlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Projede İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Gör. Sema Alaçam ise Araştırmacı olarak yer alıyor.

Leave A Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir