Herkese Açık Kolokyum #54: Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger

9 Kasım 2022
KHAS Cibali Kampüsü Fener Salonu

Herkese Açık Kolokyum serimizin yeni konuğu, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KHAS CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger olacak.

Prof. Ediger’in “Ukrayna-Rusya-Türkiye Üçgeninde Enerji ve Gıda” başlıklı sunumunu 9 Kasım Çarşamba saat 16:00‘dan itibaren Fener Salonu’nda  takip edebilirsiniz.

Özet: Dünya 21. yüzyıla huzur içinde giremedi. Bu yüzyılın ilk 21 yılında küresel çapta en az 21 kriz yaşandı ve bunlardan 8 tanesi ölümcül sonuçlar verdi. Aslında tam bir asır önce, 20. yüzyılın ilk 20 yılında da benzer bir durumla karşı karşıya kalınmıştı. Krizler o kadar büyüktü ki ilk defa yaşanan bir dünya savaşı sonrasında 20 milyon kişi ölmüş, 21 milyon kişi yaralanmış, Avrupa’da 3 büyük imparatorluk dağılmıştı. Sanayi Devrimi’nden beri en çok tüketilen yakıt olan kömürden petrole geçişin sancıları yaşanıyor, enerjideki bu paradigma değişikliği her şeyi derinden etkiliyordu. Sorunlar o kadar büyüktü ki bir savaş yetmeyecek ikinci bir dünya savaşı yapılmak zorunda kalınacaktı; ancak savaş sonrasında petrole geçiş sağlanabilmişti. Günümüzde ise, özellikle 2015’te imzalanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Sözleşmesi’nden sonra, kömür, petrol ve doğalgazdan oluşan fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişinin hızlandığı bir enerji dönüşüm dönemi yaşanmaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Yeni Mutabakat gibi programlar açıklanmış, 2019 IPCC 1.5oC Küresel Isınma raporundan sonra 33 ülke ve AB net-sıfır emisyon hedeflerini ya kanunlaştırmış ya da politika dokümanlarında açıklamıştır.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve Avrupa’da yaşanan enerji krizi bu perspektiften ele alındığında, yeşil enerji dönüşümü açısından önemli sonuçları olacağı öngörülebilir. Konuşmada, sınırların değiştiği, yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığı bu dönemdeki küresel enerji dönüşümü Ukrayna-Rusya-Türkiye üçgeninde değerlendirilecektir.

MDBF Seminerleri – Dr. Ali Güney Özcebe

Leave A Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir