Herkese Açık Kolokyum #51: Prof. Dr. Havva Funda Yağcı Acar

KHAS Cibali Kampüsü Fener Salonu

Herkese Au00e7u0131k Kolokyum serimizin 2022-23 akademik yu0131lu0131ndaki ilk konuu011fu, Kou00e7 u00dcniversitesi Fen Faku00fcltesi Dekanu0131 Prof. Dr. Havva Funda Yau011fcu0131 Acar olacak.

Prof. Acar’u0131n u201cTheranostik Nanoparu00e7acu0131klaru201d bau015flu0131klu0131 sunumunu 28 Eylu00fcl u00c7aru015famba saat 16:00‘dan itibaren Fener Salonu’nda takip edebilirsiniz.

Etkinlik Tu00fcrku00e7edir.

u00d6zet:u00a0u00d6zellikle son 20-30 yu0131ldu0131r, nanoparu00e7acu0131klaru0131n u00f6zellikleri ve sentezi konusunda u00e7ok u015fey u00f6u011frenildi ve u00e7ok yol kat edildi. Manyetik nanoparu00e7acu0131klar (MNP) ve luminesan kuantum noktacu0131klar (LKN) u00f6zellikle medikal gu00f6ru00fcntu00fcleme sahasu0131nda u00e7ok arau015ftu0131ru0131lan ve yu00fcksek potansiyele sahip nanoparu00e7acu0131klardu0131r. MNP tarihsel olarak daha eski olan ve MRI kontrast ajanu0131 olarak kullanu0131lan nanoparu00e7acu0131klardu0131r. LKN daha yeni ve medikal gu00f6ru00fcntu00fcleme de henu00fcz insan uygulamasu0131 olmasa da gu00fcnu00fcmu00fczde en umut vadeden yeni medikal gu00f6ru00fcntu00fcleme modalitesi olan optik gu00f6ru00fcntu00fclemede kontrast ajanu0131 olarak kullanu0131labilecek nanoparu00e7acu0131klardu0131r. Medikal gu00f6ru00fcntu00fcleme/teu015fhis amau00e7lu0131 kullanu0131labilecek bu nanoparu00e7acu0131klaru0131n, terapu00f6tik etkisinin olmasu0131 da u00e7ok arzulanan bir durumdur. Bu amau00e7la nanoparu00e7acu0131klara ilau00e7 yu00fcklemek ve hatta nanoparu00e7acu0131klaru0131 hastalu0131klu0131 dokuya yu00f6nlendirmek de mu00fcmku00fcn olabilir. Bu sayede hem nanoparu00e7acu0131klaru0131n nerede olduu011funu gu00f6rmek, hem tedavinin seyrini takip etmek mu00fcmku00fcn olabilir. Bu tu00fcr u00e7ok iu015flevli nanoparu00e7acu0131klara teranostik denilmektedir. Bu konuu015fmamda su00fcperparamanyetik demir oksit ve yaku0131n ku0131zu0131lu00f6tesinde u0131u015fu0131yan kuantum noktacu0131klaru0131n teranostik yapu0131da geliu015ftirilmesi ve uygulamalaru0131ndan bahsedeceu011fim.

MDBF Seminerleri – Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü

Leave A Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir