TÜBİTAK 1005 Kapsamında Üniversitemize Proje Desteği

31 Mayıs 2022
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümümüzden Prof. Dr. Ş. Volkan Ediger’in “Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje önerisi kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) sürecinin iki konusu olan Endüstriyel Simbiyoz ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) konularının Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde faaliyet gösteren firmalara olan etkilerinin asgariye indirilmesini sağlayacak bir faydalı model ve yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) pilot OSB olarak seçilmiş olup bu bölgede 33 üretim tesisi ile faaliyet gösteren 22 AOSB firmasında pilot uygulama yapılması öngörülmektedir. Bu projenin çıktıları ile OSB’lerin Eko Endüstriyel Park (EEP) olma hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Hocamızı tebrik eder, araştırmalarında başarılar dileriz.